Vaccination

Covid-19 vaccination,
info uppdateras regelbundet

Senast uppdaterat: 2021-02-26

Nu har vaccineringen av FAS 1 startat!
Vaccinationen kommer att ges som två doser med minst 21 dagars mellanrum.

VEM: De som vaccineras nu är hemsjukvårdspatienter, de patienter som har daglig hemtjänst samt deras medboende. (FAS 1)

FAS 1 enligt folkhälsomyndigheten:
I en första fas vaccineras de som bor på särskilda boenden för äldre eller har hemtjänst enligt socialtjänstlagen, personal som arbetar nära dessa personer, samt vuxna som lever tillsammans med någon som tillhör denna riskgrupp.


Vi vet ännu inte när FAS 2 beräknas starta.
När det blir dags för FAS 2 kommer vi att först ringa till de patienter som är 80år och äldre för att erbjuda en vaccinationstid.

Tidsbokning för övriga patienter är inte möjligt i dagsläget.

Hälsodeklaration inför covid-19 vaccination:
Skriv gärna ut hälsodeklarationen nedan och ta med den ifyllda blanketten till ditt bokade besök (när det är dags). Om du har ett bokat besök på mottagningen i annat ärende än vaccination, kan du även ta med dig en blankett hem då.

Läs mer om vaccinet/prioriteringsordning på folkhälsomyndighetens hemsida:
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/vaccination-mot-covid-19/

Läs mer om covid-19 vaccination på 1177.se:
https://www.1177.se/Stockholm/sjukdomar–besvar/lungor-och-luftvagar/inflammation-och-infektion-ilungor-och-luftror/om-covid-19–coronavirus/om-vaccin-mot-covid-19/vaccination-mot-covid-19/#section-119395

Vi uppdaterar hemsidan så fort vi vet mer!

Influensavaccin

Kampanjen pågår mellan 3 november 2020 – 28 februari 2021

Vi uppskattar om du som ska vaccinera dig kommer vid tiden för besöket och inte innan, för att undvika trängsel i lokalerna. Det går självklart bra att vänta utanför.

Ta gärna med en redan ifylld blankett:


Riskgrupp (kostnadsfritt under kampanjen)

 • Personer födda 1955 eller tidigare
 • Personer med någon av följande kroniska sjukdomar:
  – kronisk hjärt- och/eller lungsjukdom
  – astma
  – kraftigt nedsatt immunförsvar (av sjukdom eller medicinering)
  – kronisk lever- eller njursvikt
  – instabil diabetes mellitus
  – extrem fetma
  – neuromuskulära sjukdomar som påverkar andningen
 • Gravida från vecka 17

Övriga som rekommenderas vaccination (ej kostnadsfritt)

 • Sjukvårdpersonal som arbetar nära personer med kraftigt nedsatt immunförsvar.
 • All personal inom vård och omsorg som arbetar nära patienter och omsorgstagare med ökad risk för allvarlig influensa.
 • Hushållskontakter till personer med kraftigt nedsatt immunförsvar.