Covid-19 vaccin

informationen uppdateras regelbundet

Uppdaterad: 2021-04-22
NYA DIREKTIV FRÅN REGION STOCKHOLM
 • Du som är 65 år och äldre som ännu inte blivit vaccinerad av olika anledningar, hänvisar vi från och med vecka 17 till att boka vaccination via 1177.se /appen “Alltid Öppet”.
 • Du som är mellan 60-64 år (riskgrupp eller ej), kommer kunna boka tid via appen “Alltid Öppet” längre fram. Håll utkik på 1177.se
 • Behöver du hjälp att boka tid digitalt, ring 1177 och välja knappval 6.
 • Är du i riskgrupp och har spärrat din journal får du höra av dig själv ang. bokning då du inte finns med i våra listor.

Vaccinering av riskgrupper i FAS 3 startar vecka 17

Patienter i riskgrupp 18-59 år kan fr.o.m. vecka 17 boka tid för vaccinering hos oss.
Vi kommer även att kalla patienter per telefon.

När man kommer för sin första dos vaccin, får man en förbestämd tid för dos två. Den tiden går i de flesta fall inte att boka om! Ha det gärna i åtanke vid tidsbokning för dos 1.
– Pfizers vaccin ges som två doser med minst 6 veckors mellanrum.

Riskgrupp enligt Folkhälsomyndigheten:

 • Personer i åldern 18–59 år med en sjukdom eller ett tillstånd som innebär en ökad risk för att bli allvarligt sjuk i covid-19 (enligt lista nedan).
 • Personer med ett tillstånd som innebär svårigheter att följa råden om smittskyddande åtgärder. Detta gäller personer i åldern 18–59 år som har en demenssjukdom eller en kognitiv eller psykisk funktionsnedsättning. Det gäller även personer som lever i socialt utsatta situationer.
 • Patienter som har LSS-insatser kommer att få ett brev hemskickat med information om hur de ska boka tid.

Tillstånd som innebär en ökad risk för att bli allvarligt sjuk i Covid-19:

 • Kronisk hjärt- och kärlsjukdom, inklusive stroke och hypertoni (högt blodtryck).
 • Kronisk lungsjukdom såsom KOL samt svår och instabil astma.
 • Andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft och sekretstagnation (till exempel extrem fetma, neuromuskulära sjukdomar eller flerfunktionshinder).
 • Kronisk lever- eller njursvikt.
 • Diabetes typ 1 och typ 2.
 • Tillstånd som innebär kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av en sjukdom eller behandling.
 • Downs syndrom.

Tidsbokning för övriga patienter är inte möjligt i dagsläget.
Vi har ingen väntelista för överblivna doser- alla doser kommer att delas ut i åldersordning.

Hälsodeklaration

Skriv gärna ut hälsodeklarationen nedan och ta med den ifyllda blanketten till ditt bokade besök (när det är dags). Om du har ett bokat besök på mottagningen i annat ärende än vaccination, kan du även ta med dig en blankett hem då.

Folkhälsomyndigheten

Läs mer om vaccinet/prioriteringsordning på folkhälsomyndighetens hemsida:
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/vaccination-mot-covid-19/

1177

Läs mer om covid-19 vaccination på 1177.se:
https://www.1177.se/Stockholm/sjukdomar–besvar/lungor-och-luftvagar/inflammation-och-infektion-ilungor-och-luftror/om-covid-19–coronavirus/om-vaccin-mot-covid-19/vaccination-mot-covid-19/#section-119395