Vaccination

Covid-19 vaccination,
info uppdateras regelbundet

Vi har i dagsläget inte fått något vaccin än. Vi skriver här när vi vet mer hur bokning/vaccinering kommer att gå till hos oss.

Vaccinationen kommer att ges som två doser med några veckors mellanrum. Vaccinationen kommer inledas för våra hemsjukvårdspatienter samt de patienter med daglig hemtjänst. Därefter patienter i riskgrupp.
Vi återkommer med mer detaljerad information när vi vet mer!

Hälsodeklaration inför covid-19 vaccination:
Skriv gärna ut hälsodeklarationen nedan och ta med den ifyllda blanketten till ditt bokade besök (när det är dags).


Definition av riskgrupper enligt Socialstyrelsen:

 • 70 år och äldre
 • Aktiv Cancersjukdom
 • Pågående eller nyligen avslutad behandling för cancersjukdom (ej hormonell adjuvant behandling)
 • Samtidig förekomst av mer än en av diagnoserna:
  – hjärt-kärlsjukdom (kärlkramp, hjärtsvikt, stroke)
  – hypertoni
  – diabetes med komplikationer
  – kronisk njursjukdom och njursvikt
  – kronisk lungsjukdom (annan än astma)
  – kronisk leversjukdom med cirrosutveckling
 • Fetma (BMI 40 och däröver)
 • Neuromuskulär sjukdom (till exempel Parkinson, MS, ALS)
 • Organtransplanterade
 • Intellektuell funktionsnedsättning och rörelsenedsättning (flerfunktionsnedsättning)
 • Annat allvarligt hälsotillstånd som innebär ökad mottaglighet för Sars-CoV-2 och risk för allvarligt sjukdomsförlopp vid covid-19. Exempel på detta är:
  – immunbristsjukdomar
  – sjukdomar eller resttillstånd efter sjukdomar som allvarligt påverkar viss organfunktion
  – ryggmärgsskada med behov av kontinuerligt andningsstöd
  – behandling som kan försämra kroppens försvar mot virusinfektioner

Läs mer om vaccinet på folkhälsomyndighetens hemsida:
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/vaccination-mot-covid-19/

Läs mer om vaccination på 1177.se:
https://www.1177.se/Stockholm/sjukdomar–besvar/lungor-och-luftvagar/inflammation-och-infektion-ilungor-och-luftror/om-covid-19–coronavirus/om-vaccin-mot-covid-19/vaccination-mot-covid-19/#section-119395

Vi uppdaterar hemsidan så fort vi vet mer!

Influensavaccin

Kampanjen pågår mellan 3 november 2020 – 28 februari 2021

Nu går det även bra för dig som inte är i riskgrupp att boka en tid för influensavaccination. Vi vaccinerar endast vuxna från 18 år.
Kostnad: 250kr

Endast bokade tider för vaccination
Tider bokas antingen via telefon: 08-656 97 00 eller online genom en webbtidbok som nås via 1177, tider kommer att släppas och uppdateras regelbundet under vaccinationsperioden.

 • Logga in på 1177.
 • Välj Doktor Kom hem (du måste vara listad hos oss för att kunna boka tid).
 • Klicka på Boka tid direkt, läs och godkänn villkoren.
 • Välj en dag och tid som passar.

Vi uppskattar om du som ska vaccinera dig kommer vid tiden för besöket och inte innan, för att undvika trängsel i lokalerna. Det går självklart bra att vänta utanför.

Ta gärna med en redan ifylld blankett:


Riskgrupp (kostnadsfritt under kampanjen)

 • Personer födda 1955 eller tidigare
 • Personer med någon av följande kroniska sjukdomar:
  – kronisk hjärt- och/eller lungsjukdom
  – astma
  – kraftigt nedsatt immunförsvar (av sjukdom eller medicinering)
  – kronisk lever- eller njursvikt
  – instabil diabetes mellitus
  – extrem fetma
  – neuromuskulära sjukdomar som påverkar andningen
 • Gravida från vecka 17

Övriga som rekommenderas vaccination (ej kostnadsfritt)

 • Sjukvårdpersonal som arbetar nära personer med kraftigt nedsatt immunförsvar.
 • All personal inom vård och omsorg som arbetar nära patienter och omsorgstagare med ökad risk för allvarlig influensa.
 • Hushållskontakter till personer med kraftigt nedsatt immunförsvar.

Säsongens influensavaccin innehåller fyra olika stammar:
– A/Guangdong-Maonan/SWL1536/2019-likt virus (A/H1N1(pdm09))
– A/Hong Kong/2671/2019-likt virus (A/H3N2)
– B/Washington/02/2019-likt virus (linjetyp B/Victoria)
– B/Phuket/3073/2013-likt virus (linjetyp B/Yamagata)