Covid-19 vaccin

informationen uppdateras regelbundet

Uppdaterad: 2021-06-24
 • Dos 2 bokas själv via appen “Alltid Öppet” / Telefonbokningstjänsten: 08- 428 429 30.
  Pfizers vaccin dos 1 & 2 tas med 7 veckors mellanrum.
 • Alla som är födda år 1986 och tidigare hänvisar vi bokning av vaccin via 1177.se /appen “Alltid Öppet”.
  Det samma gäller när det blir dags för FAS 4.
  Behöver du hjälp att boka tid digitalt, ring nr nedan:
  Svenska: 08–428 429 30, öppet alla dagar klockan 08.00 – 19.00
  Engelska: 08–428 429 20, öppet alla dagar klockan 08.00 – 19.00

Reservlista för Vaccin DOS 1 finns nu hos oss
1. Du ska ha varit listad på Doktor Kom hem minst 1 månad.
2. Logga in på Mina vårdkontakter 1177 Välj “Boka tid” och skriv ett meddelande att du önskar stå på listan.
3. Vi ringer från dolt nummer.

Vaccineras hos oss nu: Riskgrupper i FAS 3

 • Patienter som har skyddad identitet eller en spärrad journal bokar vaccin genom vårdcentralen, ring oss!

Ring till oss för tidsbokning. Vi har Pfizers vaccin där doserna tas med 7 veckors mellanrum. Observera att dos 2 bokas själv, 1-2 veckor innan det är dags, via “Alltid Öppet” appen / Telefonbokningstjänsten: 08–428 429 30

 • 1-2 veckor innan det är dags för dos 2 kan du boka din andra dos.
 • Boka via appen “Alltid Öppet” eller via telefonbokningstjänsten: 08- 428 429 30

Riskgrupp enligt Folkhälsomyndigheten:

 • Personer i åldern 18–59 år med en sjukdom eller ett tillstånd som innebär en ökad risk för att bli allvarligt sjuk i covid-19 (enligt lista nedan).
 • Personer med ett tillstånd som innebär svårigheter att följa råden om smittskyddande åtgärder. Detta gäller personer i åldern 18–59 år som har en demenssjukdom eller en kognitiv eller psykisk funktionsnedsättning. Det gäller även personer som lever i socialt utsatta situationer.
 • Patienter som har LSS-insatser kommer att få ett brev hemskickat med information om hur de ska boka tid.
 • Gravida som ingår i riskgrupp eller är över 35 år (och har passerat gravidvecka 12).

Tillstånd som innebär en ökad risk för att bli allvarligt sjuk i Covid-19:

 • Kronisk hjärt- och kärlsjukdom, inklusive stroke och hypertoni (högt blodtryck).
 • Kronisk lungsjukdom såsom KOL samt svår och instabil astma.
 • Andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft och sekretstagnation (till exempel extrem fetma, neuromuskulära sjukdomar eller flerfunktionshinder).
 • Kronisk lever- eller njursvikt.
 • Diabetes typ 1 och typ 2.
 • Tillstånd som innebär kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av en sjukdom eller behandling.
 • Downs syndrom.

Folkhälsomyndigheten

Läs mer om vaccinet/prioriteringsordning på folkhälsomyndighetens hemsida:
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/vaccination-mot-covid-19/

1177

Läs mer om covid-19 vaccination på 1177.se:
https://www.1177.se/Stockholm/sjukdomar–besvar/lungor-och-luftvagar/inflammation-och-infektion-ilungor-och-luftror/om-covid-19–coronavirus/om-vaccin-mot-covid-19/vaccination-mot-covid-19/#section-119395