Patientavgifter

Läkarbesök250 kr
Sköterskebesök250 kr
Psykoterapeutbesök250 kr
Under 18 år / Över 85 årKostnadsfritt
Läkarintyg300-1500 kr *
Läkarintyg – avbokning av resa500 kr
Körkortsintyg högre behörighet750 kr
Hälsokontroll 2500 kr
Vaccin TBE (vuxen/barn)380kr
Influensavaccin (närstående, ej riskgrupp)250 kr
* Priset varierar beroende av intyg, ring till mottagningen för exakt pris.

Betalsätt

  • Kort (tyvärr ej Amex)
  • Kontant, jämna pengar uppskattas
  • Swish

Nya patientavgifter

Från och med 1 april 2022 är avgiften är 250kr oavsett om det är besök till läkare, sjuksköterska eller psykoterapeut.
Läs mer på: 1177

Högkostnadsskydd och frikort

Högkostnadsskydd innebär att du inte behöver betala mer än ett maxbelopp i patientavgifter under ett år.

Maxbeloppet är: 1300 kr

När du har uppnått maxbeloppet får du ett frikort som finns digitalt i din journal, som innebär kostnadsfri vård. Frikortet gäller tolv månader efter den dag då du gjorde det första besöket för perioden.

Exempel: Du går till doktorn första gången i februari och kommer upp till frikortsgränsen (1300kr) i juni, då har du frikort från juni till nästa februari (8 månader). Går du till doktorn första gången i februari men kommer upp till frikortsgränsen i november, har du frikort i tre månader. Hur länge man han frikort har alltså att göra med hur mycket vård man har behövt under en ett års period. När frikortet har gått ut, påbörjas en ny period vid ditt nästa vårdtillfälle.

Avbokning

Om du behöver boka om eller boka av din tid går det bra att ringa till mottagningen eller skriva till oss via 1177 Mina Vårdkontakter senast 24 timmar innan bokad tid. Om vi har gått hem för dagen går det bra att lämna ett meddelande på telefonsvararen. Vi tar tyvärr ej emot av-/ombokningar via mejl.

Uteblivet besök

Region Stockholm har beslutat att av-/ombokning ska ske minst 24 timmar innan utsatt besökstid, annars debiteras 400 kronor, oavsett vårdnivå eller yrkeskategori. Detta gäller även barn och ungdomar under 18 år samt patienter med frikort.
Som uteblivet besök räknas även om patienten kommer för sent till mottagningen och mer än halva besökstiden har hunnit gå.