Meliva

Sedan 2021 är vi en del av Meliva. Klicka gärna på länken för att läsa mer om Meliva.

Vi har nytt namn sedan mars 2023: Meliva vårdcentral Hornsberg
Men det är fortfarande vi – samma telefonnummer och samma personal med ambitionen att med hög tillgänglighet hjälpa dig och din familj när ni behöver.
Denna hemsida kommer håller på att fasas ut. Klicka gärna här för att se vår nya hemsida med uppdaterad information.

meliva.se/hornsberg