Covid-19 vaccin

informationen uppdateras regelbundet

Uppdaterad: 2021-10-14
  • COVID-VACCIN DOS 3: Personer som är födda 1941 och tidigare kan boka en tredje dos vaccin via alltid öppet-appen / telefonnummer: 08–428 429 30.
    Det ska ha gått 6 månader sedan dos två.

    Behöver du hjälp att boka tid digitalt? ring nr nedan:
    Svenska: 08–428 429 30, öppet alla dagar klockan 08.00 – 19.00
    Engelska: 08–428 429 20, öppet alla dagar klockan 08.00 – 19.00

Vi på Doktor Kom hem hjälper till med vaccin för:

  • Patienter som har skyddad identitet eller reservnummer.

Ring för tidsbokning.

Folkhälsomyndigheten

Läs mer om vaccinet/prioriteringsordning på folkhälsomyndighetens hemsida:
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/vaccination-mot-covid-19/

1177

Läs mer om covid-19 vaccination på 1177.se:
https://www.1177.se/Stockholm/sjukdomar–besvar/lungor-och-luftvagar/inflammation-och-infektion-ilungor-och-luftror/om-covid-19–coronavirus/om-vaccin-mot-covid-19/vaccination-mot-covid-19/#section-119395